Riznica Duha

Riznica duha je svedočanstvo savremenog stremljenja ljudskog duha. Ona je fino tkanje naših želja i potreba, sreće i strahova, ljubavi i tuge danas.

Veličanstveni branilac duha i jezika, Riznica duha okuplja plodove našeg slobodnog uma – reči pretočene u priču i pesmu.

Dom za lepe reči. Knjiga plemenitih misli. Riznica duha. Pišimo i čitajmo!